Apotekergruppen

Apotekergruppen ble etablert i 2003, som en naturlig følge av strukturelle endringer i bransjen etter den nye apotekloven i 2001. Gruppen er en interesseorganisasjon for eiere av privateide, selvstendige apotek, dvs. apotek uten eierinnflytelse av apotekkjeder.

En apoteker (cand. pharm eller master i farmasi) må eie minst 2/3 av apoteket for å bli medlem.

En bærebjelke i gruppen er innkjøpssamarbeidet. Dette gjør at vi kan tilby konkurransedyktige priser samtidig som vi kan leve av vår driftsmargin. Utover dette betyr selvsagt det faglige og kollegiale fellesskapet mye, hvilket bidrar i forvaltningen og kontinuiteten av apotekeryrket som selvstendig profesjon. Apotekergruppen har bidratt tydelig i offentlige bransjehøringer og dermed blitt en referansegruppe det lyttes til.

De frittstående apotekerne
Personvern