Grossisttilhørighet

Et medlem av Apotekergruppen forplikter seg til å følge den grossistavtalen som er fremforhandlet av styret. Gjennom vår avtale med legemiddelgrossisten Alliance Healthcare Norge AS har vi i samarbeid utviklet Partnerkonseptet. Partnerkonseptet er rettet mot de som ønsker å drive eget apotek med individuell frihet, men likevel kunne nyte godt av de stordriftsfordelene konseptet gir.

I Partnerkonseptet utvikles tjenestene i takt med de behov og ønsker som fremkommer i samtaler med det enkelte apotek – dette sikrer at mangfoldet ivaretas på en god måte. Partnerkonseptet innbefatter viktige tjenesteelementer som tilbys medlemmene konkurransedyktige priser, logistikk, markedsaktiviteter/ kampanjer, nettbasert opplæringsprogram, godt servicenivå, samt råd og støtte til medlemmer ved nyetablering.

De frittstående apotekerne
Personvern